IR Thermeter

Infrared Themometer 42511

วิธีการใช้งาน อินฟราเรด เทอร์โมมิเตอร์ รุ่น 42511 รายละเอียดตัวเครื่อง อินฟราเรด เทอร์โมมิเตอร์ 1. เลเซอร์ชี้ตำแหน่ง 2. หน้าจอแสดงผล 3. ปุ่มฟังชั่น 4. ปุ่มกดวัดค่า 5. แบตเตอรี่ และ ด้านในจะเป็นสวิทย์เลือกหน่วยการวัด C หรือ F รายละเอียดหน้าจอแสดงผล อินฟราเรด เทอร์โมมิเตอร์ 1. SCAN หมายถึง เครื่องกำลังทำการวัดค่า 2. HOLD หมายถึง ค่าที่วัดได้ล่าสุด จะถูกล็อกไว้ที่หน้าจอ 3. เปิด หรือ ปิด เลเซอร์ชี้ตำแหน่ง…

อินฟราเรด เทอร์โมมิเตอร์

Infrared Thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิ อินฟราเรด เป็นการวัดอุณหภูมิด้วยเลเซอร์ ซึ่งจะอ้างถึงอุณหภูมิจากส่วนหนึ่งของการแผ่รังสีความร้อน บางครั้งเรียกว่ารังสีที่ปล่อยออกมาโดยวัตถุที่ถูกวัด บางครั้งก็เรียกว่า “เครื่องวัดอุณหภูมิ เลเซอร์” ถูกนำมาใช้เพื่อช่วยให้เล็งไปยังจุดที่วัดอุณหภูมิ หรือ เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบไม่สัมผัส หรือปืนวัดอุณหภูมิเพื่ออธิบายความสามารถของอุปกรณ์ที่วัดอุณหภูมิจากระยะไกล โดยทราบว่าปริมาณของพลังงานอินฟราเรดปล่อยออกมาจากวัตถุ และการแผ่รังสีของอุณหภูมิของวัตถุมักจะทำให้ได้รับการระบุค่า เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดเป็นชุดของอุปกรณ์ที่เรียกว่า “เครื่องวัดอุณหภูมิการแผ่รังสีความร้อน” บางครั้งการวัดอุณหภูมิที่ใกล้เกินไปการแสดงอุณหภูมิอาจไม่ถูกต้อง ส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการแผ่รังสีความร้อนอื่นๆ ที่สะท้อนจากวัตถุที่วัด แต่มีแหล่งที่มาจากที่อื่น เช่น ผนัง หรือวัตถุอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงนอกจากนี้ยังสามารถเกิดจากการแผ่รังสีที่ไม่ถูกต้องในการควบคุมการแผ่รังสีหรือการรวมของทั้งสองสิ่ง การออกแบบขั้นพื้นฐานที่สุดประกอบด้วยเลนส์ที่ตรวจจับความร้อนรังสีอินฟราเรด ซึ่งสามารถเปลี่ยนการแผ่รังสีเป็นสัญญาณไฟฟ้า ที่สามารถแสดงผลในหน่วยของอุณหภูมิหลังจากที่มีการชดเชยอุณหภูมิ (ATC) การกำหนดค่านี้ช่วยให้สะดวกในการวัดอุณหภูมิจากระยะไกลโดยไม่สัมผัสกับวัตถุที่วัด ดังนั้น IR Thermometer เป็นประโยชน์มากสำหรับการวัดอุณหภูมิที่เครื่องวัดอุณหภูมิ หรือเซนเซอร์อื่นๆ (โพรบ) ไม่สามารถเข้าถึงได้ เช่น…