INFRARED THERMOMETERS

AR-280/JEDTO เครื่องวัดอุณหภูมิ DIGITAL INFRARED THERMOMETER

เครื่องวัดอุณหภูมิ รุ่น AR-280 แบรนด์ JEDTO  DIGITAL INFRARED THERMOMETER คุณสมบัติ ช่วงอุณหภูมิ : -50 ถึง 280 องศาเซลเซียส อินฟราเรด เทอร์โมมิเตอร์ ทำให้วัดได้อย่างง่ายดายโดยไม่สัมผัสพื้นผิวเป้าหมาย จอแสดงผลในองศาเซลเซียส บ่งชี้ช่วงเกิดกว่าค่าที่กำหนด อัตโนมัติค้างข้อมูล พลังงานปิดอัตโนมัติ หัวกระสุนเลเซอร์ สำหรับเล็งเพื่อทำการวัด จอแสดงผล LCD ขนาดใหญ่พร้อมไฟเรืองแสง

AR842A+/SMART SENSOR เครื่องวัดอุณหภูมิ INFRARED THERMOMETERS

เครื่องวัดอุณหภูมิ รุ่น AR842A+ แบรนด์ SMART SENSOR INFRARED THERMOMETERS คุณสมบัติ ช่วงอุณหภูมิ : -50 ถึง 600 องศาเซลเซียส อัตราระยะวัด 12:1 ฟังก์ชั่นย้อนแสงสีเขียว ความแม่นยำ : +/-1.5 องศาเซลเซียส สัมประสิทธิ์การแผ่รังสีความร้อน : 0.1 ถึง 1.0 สามารถปรับได้