เครื่องวัด

ประวัติเครื่องวัดอุณหภูมิ

เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิโดยใช้วัสดุบางชนิดวัดตัวอย่างที่ร้อนหรือเย็น เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบปรอท เมื่ออุณหภูมิร้อนมากขึ้นสารปรอทก็จะขยายตัวสูงขึ้น ดังนั้นความยาวของแถบสีเทาของเหลว จะมีความยาวหรือสั้นขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิ ที่ทันสมัยจะ​​มีการปรับเทียบในหน่วยอุณหภูมิมาตรฐาน เช่น ฟาเรนไฮต์ (ที่ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา) หรือเซลเซียส (ที่ใช้ในประเทศแคนาดา) และเคลวิน (ใช้ส่วนใหญ่โดยนักวิทยาศาสตร์) Thermoscope คืออะไร? ก่อนที่จะมี เครื่องวัดอุณหภูมิ เราใช้ themoscope ในการ วัดอุณหภูมิ เป็นการวัดอุณหภูมิที่ไม่มีสเกล thermoscope จะแสดงให้เห็นเพียงความแตกต่างของอุณหภูมิที่ได้รับความร้อน อย่างไรก็ตาม thermoscope ไม่ได้วัดข้อมูลทั้งหมด ที่ เครื่องวัดอุณหภูมิ จะทำได้ เช่น การวัดอุณหภูมิในองศาที่แน่นอน สมัยก่อนประวัติศาสตร์ นักประดิษฐ์หลายคนได้คิดค้น รุ่นของ thermoscope ในเวลาเดียวกัน…