เครื่องวัดอุณหภูมิในเนื้อสัตว์

WT-1/DISCONTINUED เครื่องวัดอุณหภูมิในเนื้อสัตว์

WT-1/DISCONTINUED เครื่องวัดอุณหภูมิในเนื้อสัตว์

เครื่องวัดอุณหภูมิในเนื้อสัตว์ รุ่น WT-1 แบรนด์ DISCONTINUED   Digital Thermometer WT-1 เครื่องมือวัด เครื่องวัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องมือวัด เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดและบันทึก เครื่องวัดอุณหภูมิที่ใช้สำหรับในครัวเรือน เฃ่น วัดอุณหภูมิในเนื้อสัตว์ อาหารที่เป็นของเหลว เป็นต้น คุณสมบัติ • เครื่องวัดอุณหภูมิชนิดปากกาพร้อมปลอก • ระบบดิจิตอล • บันทึกจำค่าวัดครั้งสุดท้าย • หัวโพรบแหลม ยาว 11 ซม • เครื่องวัดอุณหภูมิที่ใช้สำหรับในครัวเรือน เฃ่น วัดอุณหภูมิในเนื้อสัตว์ อาหารที่เป็นของเหลว เป็นต้น