อินฟราเรด

Infrared Themometer 42511

วิธีการใช้งาน อินฟราเรด เทอร์โมมิเตอร์ รุ่น 42511 รายละเอียดตัวเครื่อง อินฟราเรด เทอร์โมมิเตอร์ 1. เลเซอร์ชี้ตำแหน่ง 2. หน้าจอแสดงผล 3. ปุ่มฟังชั่น 4. ปุ่มกดวัดค่า 5. แบตเตอรี่ และ ด้านในจะเป็นสวิทย์เลือกหน่วยการวัด C หรือ F รายละเอียดหน้าจอแสดงผล อินฟราเรด เทอร์โมมิเตอร์ 1. SCAN หมายถึง เครื่องกำลังทำการวัดค่า 2. HOLD หมายถึง ค่าที่วัดได้ล่าสุด จะถูกล็อกไว้ที่หน้าจอ 3. เปิด หรือ ปิด เลเซอร์ชี้ตำแหน่ง…