pce-instruments-thermometer-pce-fws-20-60037_949371 (1)
pce-instruments-thermometer-pce-fws-20-60037_524726pce-instruments-thermometer-pce-fws-20-60037_520357pce-instruments-thermometer-pce-fws-20-60037_520356pce-instruments-thermometer-pce-fws-20-60037_520355pce-instruments-thermometer-pce-fws-20-60037_520354pce-instruments-thermometer-pce-fws-20-60037_520353

PCE-FWS 20 PCE เทอร์โมมิเตอร์ Thermometer

คุณสมบัติ

pce-instruments-thermometer-pce-fws-20-60037_949371 (1)

PCE-FWS 20

แบรนด์ PCE Instrument

เทอร์โมมิเตอร์

Thermometer

 

ข้อมูลจำเพาะ

ในที่ร่ม

 • มีช่วงวัด
 1. ในขณะทำงานควรมีอุณหภูมิ 0 … +60 ?C (32 … +140 ?F)
 2. ความชื้น 1 … 99 %
 3. ความดันอากาศ 919 … 1,080 hPa
 4. มีค่าความละเอียด
 5. อุณหภูมิอากาศ 0.1 ?C
 6. ความชื้น 1 %
 7. ความดันอากาศ 0.1 / 1.5 hPa
 • อัพเดตข้อมูล 48 วินาที
 • ระยะเวลาการแจ้งเตือน 120 วินาที

ข้างนอก

 • มีช่วงวัด
 1. ในขณะทำงานควรมีอุณหภูมิ -40 … +65 ?C (-40 … +149 ?F)
 2. ความชื้น 1 … 99 %
 3. ปริมาณฝน 0 … 9,999 mm (0 … 394 inches)
 4. ความเร็วลม 0 … 180 km/h (0 … 112 mph)
 5. มีความละเอียด
 6. อุณหภูมิในอากาศ 0.1 ?C
 7. ความชื้น 1 %
 8. ปริมาณฝน 0.1mm (volume <1,000mm) / 1mm (volume >1,000mm)
 • อัพเดตข้อมูล 48 วินาที

คำวิจารณ์

There are no reviews yet.

Be the first to review “PCE-FWS 20 PCE เทอร์โมมิเตอร์ Thermometer”